Ogrody prywatne

Znaczny obszar naszej działalności , to realizacja ( aranżacja) ogrodów dla prywatnych inwestorów. Przez niemal 20 lat wykonaliśmy około dwustu ogrodów – począwszy od niewielkich, przydomowych ogródków – po duże ogrody rezydencjonalne.

Zawsze staramy się, aby efekt końcowy był wypadkową naszej wizji i oczekiwań klienta. Przywiązujemy dużą wagę do dobrej komunikacji między nami a klientem przez cały proces powstawania ogrodu. Współpracę rozpoczynamy od spotkania na miejscu i pierwszej rozmowy, podczas której uzgadniamy podstawowe funkcjonalne kwestie związane z architekturą budynku : rodzaj i kształt nawierzchni utwardzonych i ścieżek , miejsce i styl tarasu , ewentualne uwzględnienie w projekcie elementów małej architektury , placu zabaw dla dzieci itp. W dalszej kolejności pytamy klienta o styl , w którym dobrze się czuje , klimat , jaki chciałby uzyskać , o ulubione drzewa i krzewy . Na tym etapie istotne jest ustalenie , czy przewiduje powierzyć opiekę nad ogrodem specjalistom czy zamierza robić to sam – wtedy koncepcja ogrodu powinna być możliwie nieskomplikowana.

Dalszy etap – to przedstawienie projektu koncepcyjnego. Klient otrzymuje go w formie rysunku lub – jeśli jeśli teren jest zróżnicowany wysokościowo –w formie makiety, która – jak zauważyliśmy – zawsze lepiej obrazuje naszą wizję. Jeżeli projekt koncepcyjny jest od razu zaakceptowany , to na jego podstawie dokonujemy kalkulacji kosztów założenia ogrodu – ustalamy budżet.

Następnie – uzgadniamy terminy i harmonogram prac ,którego staramy się bardzo przestrzegać. Proces budowy ogrodu trwa – w zależności od jego wielkości – zwykle kilka tygodni .Gotowy ogród `oddajemy` klientowi zwykle po pierwszym skoszeniu trawnika. Jeśli jest taka wola – przejmujemy całoroczną opiekę nad ogrodem ,która polega na regularnym koszeniu i nawożeniu trawnika, monitorowaniu prawidłowości działania systemu nawadniania i pielęgnacji roślin zgodnie z ich wymaganiami.

Zdjęcia w galerii podzielone są tematycznie i obejmują także ogrody w procesie powstawania.

Ogrod_na_skraju_lasu_2
Ogród na skraju lasu 2
Ogród na skraju lasu 1
Ogród nowoczesny
Ogrod przy starej willi 1
Ogród przy starej willi 2
Ogród rezydencjonalny 1
Ogród rezydencjonalny 2
Ogród minimalistyczny
Ogród nad jeziorem
Ogród skalny
Ogród wiejski
Duży ogród za miastem
Mały ogród za miastem
Ogród w mieście