Projektowanie ogrodów w Poznaniu (Wielkopolska)

Do realizacji projektu przystępujemy zawsze z myślą o indywidualnych potrzebach i zamiłowaniach jego właścicieli. Wygląd, kształt i klimat, jaki chcemy uzyskać zależy od stylu życia i upodobań właścicieli, ale także od czasu, jaki mogą i chcą przeznaczyć na pielęgnację ogrodu. Projekt ogrodu uwzględnia zawsze usytuowanie domu i funkcje, jakie otaczająca go przestrzeń ma spełniać. Planowe jej zagospodarowanie jest najczęściej przedłużeniem i rozwinięciem stylu , jaki panuje wewnątrz domu. Podejmując się projektowania ogrodu w mieście bierzemy pod uwagę sąsiedztwo i wpływ otaczających budynków i roślinności.

Dbając o to, by przydomowa przestrzeń była miejscem odprężenia i relaksu, usługi ogrodnicze realizujemy w kilku etapach, w trakcie których starannie odczytujemy oczekiwania klientów.

ETAP 1. Konsultacje
Współpracę rozpoczynamy od spotkania – w jego trakcie zapoznajemy się nie tylko z upodobaniami klienta, ale również specyfiką terenu, który będziemy mieli możliwość zaaranżować.

ETAP 2. Pomysł
W oparciu o przeprowadzone konsultacje tworzymy pierwszy zarys koncepcyjny naszych działań, który weryfikujemy potem z oczekiwaniami i wizją klienta.

ETAP 3. Przygotowanie projektu
Dokonanie wszelkich ustaleń, uzgodnienie szczegółowych rozwiązań i terminu realizacji usług ogrodniczych pozwala nam przystąpić do sporządzenia projektu technicznego.

ETAP 4. Kosztorys
Na podstawie zaakceptowanego projektu – przygotowujemy kalkulację kosztów realizacji inwestycji.

ETAP 5. Realizacja
Ostatnim etapem jest realizacja inwestycji oraz – jeśli jest taka potrzeba – objęcie opieką serwisową powstałego ogrodu.

Zasięg naszych działań to Poznań i Wielkopolska, ale obsługujemy też inwestycje w całej Polsce.